Referencie

REFERENCIE

·        za použitia výbušnín

·        strojovým spôsobom

·        postupným rozoberaním


Demolácie:

 

 • demolácia objektov č. 35 ( haly) - Chemosvit , a.s. Svit

 • búranie a demolácia starej ČOV Poprad s drvením stavebnej sute

 • búranie zariadenia staveniska Košická – DOAS , Bratislava

 • demolácia BCT rozoberaním a drvením stavebnej sute – Bratislavskej cvernovej továrne - PLH

 • demolácia železobetónového mostu  diaľničného privádzača – úsek  Bratislava – Trnava  - pre firmu DOPRASTAV a.s. Bratislava  Ing. Pšenek  0907 801 853

 • demontáž strojov a zariadení a búracie práce – areál bývalých ŠKROBÁRNI  - Spišská Nová Ves - Ing. Pavlisová 0905 633 192

 • zemné práce a skrývka na stavbe tesniacej steny VSŽ Košice pre firmu SOLHYDRO s.r.o. Bratislava - Rybanský 0905 628 857

 • odstrel budovy aglomerácie a ortuťovne pre ŽB Spišská Nová Ves - Ing. Babík 0903 648 149

 • demolácia chladiacej veže , kompresorovne a trafostanice Rudňany - Ing. Babík 0903 648 149

 • demolácia mostových pilierov v koryte Váhu pri výstavbe Vodného diela Žilina – pre Váhostav SK a.s. Žilina - Ing. Šrámek  0904 701 609

 • demolácia a odstrel budovy triediarne Prefa Senec pre Doprastav a.s. - Ing.Pšenek 0907801853

 • demolácia budov elektrorozvodne Podbrezová pre SSEZ Žilina - Ing. Ducár 0903 808220

 • búracie práce starej technologickej linky a haly pre štrkovňu Batizovce - Ing. Šimoňák

  0905 291 581                  

 • búracie práce rôznych objektov pri uvoľňovaní priestoru pre novú výstavbu závod SCP Ružomberok

 • búracie práce na uvolnení juhozápadného teritória závodu Sólo ,SCP Ružomberok,    Ing.Šimoňák 0905 291 581

 • komín a fabrika MDŽ Bratislava

 • Budova Trenčianske Teplice

 • Búracie práce pri Trnave

 • Búracie práce Strážske, Košice, Poprad a i.

          

Vrtno - trhacie práce

 • vrtné , trhacie práce a drvenie rozpojeného materiálu na stavbe diaľnice D1 – Mengusovce  - Jánovce , III. úsek – EUROVIA – Cesty , Košice

 • vrtné, trhacie práce na stavbe diaľnice D1 Sverepec – Dopraskav, a.s. závod Petržalka

 • vrtné a trhacie práce pri stavbe rýchlostnej komunikácie R1 Nová Baňa – obchvat

 •        Sokolec, Lehôtka pod Brehmi...

Drvenie v kameňolomoch

 • drvenie pre VSK a.s. Novoveská Huta v kameňolomoch : Gretla, Vechec, Hubošovce, Záhradné

 •        Sokolec, Včeláre, Bretka, Spišské podhradie a i.