Obchodná činnosť


Dovoz trhavín, elektrických a neelektrických rozbušiek od renomovaného  výrobcu "NITROERG S.A. BIERUŇ" Dopravu výbušnín až do skladov, respektíve na miesto spotreby zabezpečujeme autami (vlastné, respektíve iných dopravných spoločnosti) vybavenými v súlade s ADR.

Distribučné sklady: SMZ Jelšava

 


DOV
ÁŽANÉ PRODUKTY

(po kliknutí na produkt sa Vám zobrazí návod na používanie)