O firme

Matrix Slovakia to je kombinácia špičkového vybavenia, ochoty a profesionality získanej dlhoročnou praxou.

Ponúkame komplexné  služby za pomoci vlastného vybavenia a nami vyrábaných materiálov a to nám umožňuje ponúkať zaujímavé ceny a termíny prevedenia.

 Ochotne a odborne Vám poskytneme potrebné informácie a budeme asistovať s vybavením všetkých potrebných povolení na príslušných úradoch.

 

Radi pre Vás :

  • Vybavíme búracie povolenie

  • Prevedieme demoláciu budov, priemyselných komínov, priemyselných areálov, tovární, výškových objektov, železobetónových, betónových a oceľových stavieb...

Vyškolenými pracovníkmi so všetkými potrebnými kvalifikáciami

Vlastnou modernou mechanizáciou

V krátkom termíne

Bezpečne

Ekologicky

Za veľmi zaujímavú cenu

  • Odstránime všetok odpad v súlade s platnými zákonmi a predpismi

Recyklácia na mieste, príp. odvoz do recyklačného strediska

Druhotné využitie

Uloženie na skládky

  • Urovnáme, zhutníme, pripravíme terén na budúcu výstavbu príp. zatrávnime

Stavebná suť je recyklovaná na mieste demolácie, čo umožní ďaľšie materiálové využitie odpadu na mieste napr. na zásypy, zrovnanie terénu a pod.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na naše kontaktné telefónne čísla, alebo emailinfo@matrixslovakia.sk prípadne môžete využiť náš komfortný online formulár v sekcii KONTAKT.

 

Ďakujeme za vašu priazeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.