Demolácie

Deštrukcie stavebných objektov pomocou

·         trhacích prác (mosty, továrenské komíny, chladiace veže, nepotrebné budovy a iné murované, betónové a železobetónové konštrukcie

·         hydraulických kladív a kliešti postupným rozoberaním

Firma vlastní oprávnenie od KÚ ŽP na zhodnocovania stavebných odpadov a sutí drvením mobilnými drvičmi v rámci celého Slovenska (drvení betónov, železobetónov, tehál a i.)