Bánska činnosť

 

Ťažba štrkopieskov a lomového kameňa s jeho úpravou a požadované frakcie vo vlastných ťažobných prevádzkach (Levoča – Nový Dvor - štrkopiesky). Úprava lomového kameňa pre odberateľov drvením (mobilný čelusťový drvič – HARTL PC 1055/j a 1265/J v zostave s rýpadlami CAT 330, CAT 320 a veľkoobjemovými nakladačmi CAT 950  na požadované frakcie. Vstupné zrno 0 – 600 až 0 – 700 mm a výstupné zrno nastavitelné v rozmezí 0 – 63 až 0 – 150 mm. Hodinový výkon drvenia v závislosti od fragmentácie vstupu a žiadaného výstupu 120 – 150 t/hod.